Hirdetmény az óvodai beiratkozásról
2017. 04. 13. 11:15

Tisztelt Szülők!

a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda

 várja azon szülők jelentkezését, akik a 2017/18. nevelési évtől gyermekük óvodai elhelyezését kérik.

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a Képviselő-testület döntése alapján a 2017/18. nevelési évben a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodában 2 csoportot indít, melyből 1 csoportban az intézmény alapító okirata értelmében szlovák nemzetiségi nevelés történik.

Nevelési év:                                          2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.

Óvodai nyílt napok:                          2017. május 8-10.

A beiratkozás időpontja:               2017. május 15-19., 800-1600 óráig

 A beiratkozás helyszíne:              Pilisszentlászló, Béke utca 2.

Az óvoda felvételi körzete Pilisszentlászló község közigazgatási területe. Az intézmény a pilisszentlászlói óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehet olyan gyermeket is, aki életvitelszerűen az óvoda felvételi körzetén kívül él.

A jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek illetve a szülő nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Továbbá – amennyiben rendelkeznek vele – szakértői bizottság által készített, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló összes dokumentumot kérjük bemutatni.

Felhívjuk a 2013. 09. 01. és 2014. 08. 31. között született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja az óvodába beíratni, akkor annak engedélyezését a beiratkozáskor leadott nyilatkozattal kezdeményezheti.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

dr. Gerendás  Gábor

jegyző

Közlemény – helyi népszavazási kezdeményezésről
2017. 04. 11. 14:47

Pilisszentlászló Helyi Választási Iroda a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 37.§-ban foglaltak szerint közzéteszi, hogy

Dombai József magánszemély beadványozó az alábbi kérdésben helyi népszavazási kezdeményezést nyújtott be.

Kérdés:

„Egyetért-e azzal Ön, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzata a Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola között 2003-ban létrejött megállapodás megszüntetésre kerüljön?”

A helyi népszavazási kezdeményezés 2017. április 11-én 14 óra 03 perckor került benyújtásra.

Szentendre, 2017. április 11.

dr. Gerendás Gábor

jegyző, HVI vezető

Képviselő-testületi ülés 2017. április 12.
2017. 04. 07. 17:28

Tisztelt Lakosság!

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 12-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel ülést tart a Szlovák Közösségi Házban.

Meghívó és előterjesztések elérhetőek itt.

Tisztelettel

Tóth Attila

polgármester

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
2017. 04. 06. 09:23

Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás esetén könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti zöld hulladékot.

A tűzesetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. Időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:

  • Belterületen csak ott szabad kerti zöld hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
  • Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöld hulladék égetésére vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
  • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
  • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
  • Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöld hulladékot, hogy azt nem   engedélyezi az önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat. Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírságra számíthat. Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.

                                                                                                                   Önkormányzat

Lomtalanítás Pilisszentlászlón
2017. 04. 06. 07:38

            Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Pilisszentlászló közigazgatási területén

                     2017. május 13-án ( szombat ) reggel 6 órától

                              LOMTALANÍTÁST tartunk.

 

Az önkormányzat ebben az évben csak egy alkalommal (a fenti időpontban) szervez lomtalanítást.

Kérjük a lomokat már előző nap este helyezzék ki ingatlanaik elé.

 

                                                                                                                  Önkormányzat

 

(Sittet, kommunális hulladékot nem visznek el. Az Erdőalja, Ibolya és Gerle utcán is végigmennek.)

Könyvvásár Szentendrén
2017. 03. 30. 07:36

Save

Pályázati felhívás 013/69 hrsz-ú ingatlan megvételére
2017. 03. 29. 07:45

FELHÍVÁS

Pilisszentlászló Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő 013/69 hrsz-ú gyep (rét) megjelölésű 359 m2 alapterületű, külterületi ingatlan megvételére

A pályázatokat a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktatójába 2017. április 27. 9 óra 00 percig (2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a Pilisszentlászlói Községházán, Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal valamint a www.pilisszentlaszlo.hu oldalról letölthető.

pályázati_kiírás

Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Tóth Attila

polgármester

Szelektív hulladék gyűjtése
2017. 03. 16. 12:18

Tájékoztató a 2017. évi házhoz menő szelektív gyűjtés időpontjairól:

01.23                             07.10

02.20                            08.07

03.20                            09.04

04.17                             10.02

05.15                             11.27

06.12                             12.25

Figyelem éleslövészet
2017. 03. 16. 12:10

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi lőterén 2017. március hónapban éles lőgyakorlat kerül végrehajtásra az alábbi napokon:

-március 1.2.

-március 6.7.8.9.10.

-március 14.16.

-március 20.21.22.23.24.

-március 27.28.29.30.31.

A fenti napokon a lőtér területére 06.00 órától 24.00 óráig belépni tilos és életveszélyes.

Közlemény helyi népszavazási kezdeményezésről
2017. 03. 07. 13:12

Pilisszentlászló Helyi Választási Iroda a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 37.§-ban foglaltak szerint közzéteszi, hogy

Dombai József magánszemély beadványozó az alábbi kérdésben helyi népszavazási kezdeményezést nyújtott be.

Kérdés:

„Akarja-e Ön, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola között 2003-ban létrejött megállapodás MEGSZÜNTETÉSRE kerüljön?”

A helyi népszavazási kezdeményezés 2017. március 6-án 8 óra 41 perckor került benyújtásra.

 

Szentendre, 2017. március 7.

Gerendás Gábor

jegyző

HVI vezető