2017

1-Lejárt hat.határozatok végrehajtása

2/2017. (I.24.) Háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás megindítása

2/2017. melléklet Megállapodás közös közbeszerzésről

3/2017. (I.24.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

4/2017. (I.24.) Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

5/2017. (I.24.) A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerák helyszíneinek meghatározása

6/2017. (I.24.) Települési értéktár létrehozása és Értéktár Bizottság felállítása

6/2017. melléklet – Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

7/2017. (I.24.) Önkormányzati adóhatóság 2017. évi ellenőrzési terve

7/2017. melléklet – ellenőrzési terv

8/2017. (I.24.) Szent László Nap megrendezése

9/2017. (I.24.) Esztergom csatlakozása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz

10/2017. (I.24.) Szociális tűzifa támogatási pályázat elbírálása

11/2017. (II.20.) Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása

11/2017. melléklet – óvodavezetői pályázati kiírás

12/2017. (II.20.) Pilisszentlászló, külterületi 013/69 hrsz-ú ingatlan értékesítése

13/2017. (IV.12.) a pilisszentlászlói 169/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat tárgyában

14/2017. (IV.12.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása

15/2017. (IV.12.) beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2016. évben végzett rendőri tevékenységéről

15/2017. melléklet – beszámoló

16/2017. (IV.12.) beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2016. évi alakulásáról

17/2017. (IV.12.) Szent László Nap megrendezése

18/2017. (IV.12.) pályázatok tárgyában

19/2017. (IV.12.) Ribnyicska vizes élőhely helyreállítása

20/2017. (IV.12.) 2017. évi összesített Közbeszerzési Terv elfogadása

20/2017. melléklet – Közbeszerzési Terv 2017.

21/2017. (IV.12.) központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás

22/2016. (IV.12.) óvodai felvétel szabályai

23/2016. (IV.12.) óvodai csoportok számának meghatározása

24/2017. (IV.12.) óvodai jelentkezés idejének kijelölése

25/2017. (IV.12.) gyepmesteri feladatok ellátására kötendő vállalkozási szerződés

25/2017. melléklet – Vállalkozási szerződés

26/2017. (IV.12.) beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről és az ügyfélfogadás tapasztalairól

27/2017. (IV.12.) beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

27/2017. melléklet