2017

1/2017. (I.24.) Kt. sz. határozat -Lejárt hat.határozatok végrehajtása

2/2017. (I.24.) Kt. sz. határozat – Háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás megindítása

2/2017. melléklet Megállapodás közös közbeszerzésről

3/2017. (I.24.) Kt. sz. határozat- Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

4/2017. (I.24.) Kt. sz. határozat – Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

5/2017. (I.24.) Kt. sz. határozat – A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerák helyszíneinek meghatározása

6/2017. (I.24.) Települési értéktár létrehozása és Értéktár Bizottság felállítása

6/2017. melléklet – Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

7/2017. (I.24.) Önkormányzati adóhatóság 2017. évi ellenőrzési terve

7/2017. melléklet – ellenőrzési terv

8/2017. (I.24.) Szent László Nap megrendezése

9/2017. (I.24.) Esztergom csatlakozása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz

10/2017. (I.24.) Szociális tűzifa támogatási pályázat elbírálása

11/2017. (II.20.) Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása

11/2017. melléklet – óvodavezetői pályázati kiírás

12/2017. (II.20.) Pilisszentlászló, külterületi 013/69 hrsz-ú ingatlan értékesítése

13/2017. (IV.12.) a pilisszentlászlói 169/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat tárgyában

14/2017. (IV.12.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása

15/2017. (IV.12.) beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2016. évben végzett rendőri tevékenységéről

15/2017. melléklet – beszámoló

16/2017. (IV.12.) beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2016. évi alakulásáról

17/2017. (IV.12.) Szent László Nap megrendezése

18/2017. (IV.12.) pályázatok tárgyában

19/2017. (IV.12.) Ribnyicska vizes élőhely helyreállítása

20/2017. (IV.12.) 2017. évi összesített Közbeszerzési Terv elfogadása

20/2017. melléklet – Közbeszerzési Terv 2017.

21/2017. (IV.12.) központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás

22/2016. (IV.12.) óvodai felvétel szabályai

23/2016. (IV.12.) óvodai csoportok számának meghatározása

24/2017. (IV.12.) óvodai jelentkezés idejének kijelölése

25/2017. (IV.12.) gyepmesteri feladatok ellátására kötendő vállalkozási szerződés

25/2017. melléklet – Vállalkozási szerződés

26/2017. (IV.12.) beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről és az ügyfélfogadás tapasztalairól

27/2017. (IV.12.) beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

27/2017. melléklet

28/2017. (V.23.) – lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása

29/2017. (V.23.) – Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetői megbízás 

30/2017. (V.23.) – Belső ellenőrzési 2016. évi tapasztalatai

30/2017. melléklet

31/2017. (V.23.) – forgalomtechnikai kérdések

32/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – a pilisszentlászlói 169/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat elfogadásáról

33/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – a Petőfi tér környezetrendezéséről

34/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Vándortábor tárgyában

35/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Szentendre Város Egészségügyi Intézményei VEKOP-7.2.2-17 kódszámú pályázaton való indulásáról

36/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Szentendre Város Egészségügyi Intézményei VEKOP-7.2.2-17 kódszámú pályázaton való indulásáról

37/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – szentendrei praxisközösség pályázatának támogatásáról

38/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Városi Szolgáltató NZrt-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről

39/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – víziközmű vagyonelemek állami tulajdonba kerüléséről

40/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Kisoroszi csatlakozása

41/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Szigetszentmiklós kilépése

42/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Szigethalom kilépése

43/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Halásztelek kilépése

44/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat- Pilisszentlászló 016/5 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről

45/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat – a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatás Pest Megye területén” c. pályázat tárgyában

46/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat – az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatás Pest Megyében” c. pályázati felhíváson történő indulásról

47/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat  -Vis maior pályázat

48/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat- szociális célú tüzelőanyag pályázat 

49/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat -Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet elkészítésére és főépítészi munkavégzésre vonatkozó megbízásról

49/2017. melléklet 

50/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat – Pilisszentlászló Község Önkormányzat tulajdonában álló sportpálya és sportöltöző használatáról 

51/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat – Pilisszentlászló Község Önkormányzat tulajdonában álló 151/4 hrsz-ú ingatlan használatáról

52/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása

53/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – Védőnői pályázat elbírálásáról

54/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – Ribnyicska vizes élőhely helyreállításáról

 

55/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – Ribnyicska vizes élőhely helyreállításáról

56/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – Ribnyicska vizes élőhely helyreállításáról

57/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – a Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról

58/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – 2017. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 

1. melléklet

2.melléklet

59/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – Béke u. 2. sz. alatti óvodaépület használatáról

1.sz. melléklet – köznevelési szerződés  óvoda alaprajz

 2. sz. melléklet- ingatlanhasználati szerződés

60/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – Vadvirág Óvodával kötendő használati szerződésről

melléklet

61/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – a köztemető üzemeltetéséről szóló együttműködési megállapodásról, valamint a díjak éves felülvizsgálatáról

melléklet

62/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – Vis maior pályázat tárgyában

63/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésésének támogatása Pest Megye területén c. pályázat tárgyában

64/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – Tájház tárgyában

65/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat – Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójáról

„A” típusú pályázati felhívás

„B” típusú pályázati felhívás

66/2017. (IX.26.) Kt sz. határozat -a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

 melléklet

67/2017. (X.03.) Kt. sz. határozat – a 2018/2019. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről

68/2017. (X.03.) Kt. sz. határozat – címerhasználati kérelemről

69/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet I-III. negyedévi végrehajtásáről

melléklet – költségvetési jelentés hivatal

melléklet – költségvetési jelentés óvoda

70/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. sz. alatt lévő Községháza és környezete átalakításáról

71/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet elkészítésére és főépítészi munkavégzésre vonatkozó megbízási szerződés módosításáról

melléklet – szerződés

72/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – a Pilisszentlászló, futballpálya környéki ingatlanok megvásárlásáról

73/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – a Pilisszentlászlói 2 hrsz-ú, Béke u. 2. sz. alatti óvodaépület használatáról

melléklet-köznevelési szerződés módosítás

melléklet- ingatlanhasználati szerződés módosítás

74/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – egyszeri szociális támogatásról

75/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

76/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – forgalomtechnikai kérdésekről

77/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításáról

melléklet –  módosított Társulási  megállapodás

78/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – beszámoló a gyermekjóléti és gy.védelmi feladat ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján

79/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – 2018. évi munkaterv elfogadásáról

melléklet – 2018. évi munkaterv 

80/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról

melléklet – belső ellenőrzési terv

81/2017. (XI.21.) Kt. sz. határozat – a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

82/2017. (XII.13.) Kt. sz. határozat – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló új rendelet megalkotásáról, az új közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

melléklet – közszolgáltatási szerződés