2017

1/2017. (I.24.) Kt. sz. határozat -Lejárt hat.határozatok végrehajtása

2/2017. (I.24.) Kt. sz. határozat – Háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás megindítása

2/2017. melléklet Megállapodás közös közbeszerzésről

3/2017. (I.24.) Kt. sz. határozat- Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

4/2017. (I.24.) Kt. sz. határozat – Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

5/2017. (I.24.) Kt. sz. határozat – A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerák helyszíneinek meghatározása

6/2017. (I.24.) Települési értéktár létrehozása és Értéktár Bizottság felállítása

6/2017. melléklet – Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

7/2017. (I.24.) Önkormányzati adóhatóság 2017. évi ellenőrzési terve

7/2017. melléklet – ellenőrzési terv

8/2017. (I.24.) Szent László Nap megrendezése

9/2017. (I.24.) Esztergom csatlakozása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz

10/2017. (I.24.) Szociális tűzifa támogatási pályázat elbírálása

11/2017. (II.20.) Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása

11/2017. melléklet – óvodavezetői pályázati kiírás

12/2017. (II.20.) Pilisszentlászló, külterületi 013/69 hrsz-ú ingatlan értékesítése

13/2017. (IV.12.) a pilisszentlászlói 169/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat tárgyában

14/2017. (IV.12.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása

15/2017. (IV.12.) beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2016. évben végzett rendőri tevékenységéről

15/2017. melléklet – beszámoló

16/2017. (IV.12.) beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2016. évi alakulásáról

17/2017. (IV.12.) Szent László Nap megrendezése

18/2017. (IV.12.) pályázatok tárgyában

19/2017. (IV.12.) Ribnyicska vizes élőhely helyreállítása

20/2017. (IV.12.) 2017. évi összesített Közbeszerzési Terv elfogadása

20/2017. melléklet – Közbeszerzési Terv 2017.

21/2017. (IV.12.) központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás

22/2016. (IV.12.) óvodai felvétel szabályai

23/2016. (IV.12.) óvodai csoportok számának meghatározása

24/2017. (IV.12.) óvodai jelentkezés idejének kijelölése

25/2017. (IV.12.) gyepmesteri feladatok ellátására kötendő vállalkozási szerződés

25/2017. melléklet – Vállalkozási szerződés

26/2017. (IV.12.) beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről és az ügyfélfogadás tapasztalairól

27/2017. (IV.12.) beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

27/2017. melléklet

28/2017. (V.23.) – lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása

29/2017. (V.23.) – Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetői megbízás 

30/2017. (V.23.) – Belső ellenőrzési 2016. évi tapasztalatai

30/2017. melléklet

31/2017. (V.23.) – forgalomtechnikai kérdések

32/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – a pilisszentlászlói 169/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat elfogadásáról

33/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – a Petőfi tér környezetrendezéséről

34/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Vándortábor tárgyában

35/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Szentendre Város Egészségügyi Intézményei VEKOP-7.2.2-17 kódszámú pályázaton való indulásáról

36/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Szentendre Város Egészségügyi Intézményei VEKOP-7.2.2-17 kódszámú pályázaton való indulásáról

37/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – szentendrei praxisközösség pályázatának támogatásáról

38/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Városi Szolgáltató NZrt-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről

39/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – víziközmű vagyonelemek állami tulajdonba kerüléséről

40/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Kisoroszi csatlakozása

41/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Szigetszentmiklós kilépése

42/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Szigethalom kilépése

43/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat – Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Halásztelek kilépése

44/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat- Pilisszentlászló 016/5 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről

45/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat – a “Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatás Pest Megye területén” c. pályázat tárgyában

46/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat – az “Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatás Pest Megyében” c. pályázati felhíváson történő indulásról

47/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat  -Vis maior pályázat

48/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat- szociális célú tüzelőanyag pályázat 

49/2017. (VII.27.) -Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet elkészítésére és főépítészi munkavégzésre vonatkozó megbízásról

49/2017. melléklet 

50/2017. (VII.27.) – Pilisszentlászló Község Önkormányzat tulajdonában álló sportpálya és sportöltöző használatáról 

51/2017. (VII.27.) – Pilisszentlászló Község Önkormányzat tulajdonában álló 151/4 hrsz-ú ingatlan használatáról