Testületi ülés rendje

A testületi döntések előkészítésének rendje, állampolgári közreműködés módja, a döntéshozatal eljárási szabályai, ülések rendje

 Szervezeti és Működési Szabályzat