Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről Az adóhatóság és az adózó közötti kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) szabályozza. Az adóhatóság írásban, az … Bővebben: Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről