Partnerségi egyeztetés a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséhez

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a törvényi kötelezettségnek megfelelően elkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

Kérem, jelenlétükkel tiszteljék meg fórumunkat, melyet 2018. március 20-án, kedden tartunk 17:00 órai kezdettel a Szlovák Közösségi Házban.

A tervezet  a www.pilisszentlaszlo.hu honlapon az Önkormányzat/Koncepciók, stratégiák/Településképi Arculati Kézikönyv menüpont alatt 2018. március 11-től megtekinthető, valamint kinyomtatott formában a Községházán ügyfélfogadási időben is rendelkezésre áll.

Az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban 2018. március 30-ig észrevételt, javaslatot tehetnek.

A partneri vélemény benyújtható:

  • az onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu e-mail címre való megküldéssel, vagy
  • papír alapon Pilisszentlászló Község Polgármesterének címezve (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.) – megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát,
  • a lakossági fórumon szóban és azt követően a fenti dátumig írásban.

 

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság és a civil szervezetek aktív részvételére.

Kérem, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.

 

Tóth Attila

polgármester