Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Lakossági tájékoztató

2016. január 1-től jelentős változások léptek érvénybe a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok tekintetében.
Az új intézmény neve: Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény.
Az intézmény fenntartója:Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

Ezzel egy időben 2 új szakmai egység jött létre:

1.Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

 A szakmai egység működési területe: Szentendre, Budakalász, Pilisszentlászló, Leányfalu, Dunabogdány, Tahitótfalu, Visegrád, Kisoroszi, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Pilisszentkereszt.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének gyermekek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Egyéb szolgáltatások

 •     Baba-mama klubok (igény szerint több településen)
 •     Ruhabörze (Budakalászon havonta, egyébként igény szerint)
 •     Álláskereső, (igény szerint)
 •     Tájékoztató előadás sorozat (szociális, Tb. stb)
 •     Közösségfejlesztő programok
 •     Adományozás folyamatos szervezése
 •     Internet használat (péntek 15-17 óráig) Szentendrén
 •     Szabadidős programok
 •     Bevallunk program (segítségnyújtás az adóbevallás elkészítésében rászorulóknak)

2.Család–és Gyermekjóléti Központ

Család-és Gyermekjóléti Központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A család és gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl

Feladata: a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni, csoportos, és speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Amelynek keretében biztosít:

 • Utcai és –ha a helyi viszonyok azt indokolják –lakótelepi szociális munkát,
 • Kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
 • Kórházi szociális munkát-ha a helyi viszonyok azt indokolják gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 • Családkonzultációt, családterápiát,
 • Pszichológiai szolgáltatás
 • Jogi segítségnyújtás (kéthetente) képviselet nélkül

A Család- és Gyermekjóléti Intézmény elérhetősége és nyitvatartási rendje:

Címe: 2000 Szentendre Szentlászlói út 89.

Honlap:  http://dunakanyari.hu/ , https://www.facebook.com/dunakanyari

Nyitvatartási ideje:

hétfő: 12-16 óráig,

kedd – szerda: 8-16 óráig.

péntek: 8-16 óráig

Család és Gyermekjóléti Szolgálat telefonszáma:

Szentendre:  06-26-400-172

E-mail: szolgalat@dunakanyari.hu

Család-és Gyermekjóléti Központ telefonszáma:

Szentendre: 06-26-312-605

E-mail: kozpont@dunakanyari.hu

 

Telefonos készenléti szolgálat:

Célja: a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali (telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadással, vagy tájékoztatással, gyermekek, családok, egyének részére.

Ügyeleti ideje: munkanapokon este 16-tól – reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Telefonszám:06/20/364-08-27

Ügyfélfogadást tart a Pilisszentlászlói Polgármesteri Hivatalban

hétfőnként 8-12 óráig.