Szennyvízcsatornázás és csapadékvíz elvezetés tervezés 2022.

Kedvezményezett neve: PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2021-00096

Projekt címe: Pilisszentlászló település szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztés előkészítése

Támogatási összeg: 149 800 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023.11.15.

A projekt tartalmának ismertetése: Pilisszentlászló Pest megye területén, a Szentendrei járásban található, a Visegrádi hegység legmagasabban fekvő települése. A természet közelsége miatt egyre népszerűbb a fiatal családok körében. Lakossága növekszik, jelenleg 1291 fő. Egyediségéhez hozzájárul, hogy elhelyezkedését tekintve a teljes közigazgatási területe országos jelentőségű védett természeti terület, az országos ökológiai hálózat magterülete, és teljes külterülete Natura 2000-es védettség alatt áll. A településen a vezetékes vízhálózat kiépítése 1992-ben megtörtént, azonban nem rendelkezik kiépített szennyvízcsatornahálózattal, ami jelentős környezeti terhelést jelent. A település szennyvízkezelési koncepciójában, a szennyvizek összegyűjtése és átemelése szerepel, a DMRV Zrt. által üzemeltetett Szentendrei Szennyvíztisztító Telepre.

Az önkormányzat a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján elkészíttette az agglomeráció váltáshoz szükséges tanulmányt, annak érdekébe, hogy Pilisszentlászó bekerüljön a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. számú  mellékletébe és ezáltal a derogációs kötelezettség rá is vonatkozzon. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. június 28-án kelt levelében megerősítette, hogy a Belügyminisztérium BM/6244-2/2017 iktatószámon jóváhagyta a település átsorolását a szentendrei agglomerációba. 2021. január 29-ével kezdődően a tervező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, amihez elkészíttettük a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti műszaki dokumentációt. A feltételes közbeszerzési eljárás lezárása után 2021. július 7-én aláírásra került a nyertes tervezővel a tervezési és felhasználási szerződés. Jelen pályázat egyrészt a település teljes körű szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez szükséges előkészítési tevékenység támogatását célozza meg, vagyis a vízjogi létesítési engedély, kiviteli dokumentáció, árazott és árazatlan költségvetés elkészítését foglalja magába a fenti feltételes közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes tervező által. Ez lehet az alapja a kivitelezőt kiválasztó közbeszerzési eljárásnak. Pilisszentlászló egy völgyben, a visegrádi és szentendrei vízgyűjtőterületet elválasztó hegygerinc mentén helyezkedik el, jelentős lejtésekkel a településen belül. A hegyvidéki elhelyezkedése miatt fokozottan igaz, hogy az időjárási szélsőségek okán a szennyvízgazdálkodást nem lehet a csapadékvíz gazdálkodástól külön kezelni. A Tüskés hegy és a Bükkös magaslatai által meghatározott vonulattól délkeletre, illetve a Rózsa hegy és Szent László hegyvonulattól nyugatra eső, erdővel borított külterületi részek vizeit a Lepence-patak és az Apátkúti-patak ágai gyűjtik össze és szállítják Lepence, illetve Visegrád irányába, a Dunába. A vízfolyások ökológiai jelentősége nagy, főként az Apátkúti-patak vizes élőhelyével közvetlenül vagy közvetve érintett élőhelyeknek köszönhetően, amelyek a kijelölt bioszférarezervátumok alapjait is jelentik. Az élőhelyek szempontjából a patak kiegyenlített vízhozama és megfelelő vízminősége egyaránt fontos, amelyet ma több tényező veszélyeztet. A meredek domboldalak, valamint a terület völgyjellege miatt az időszakos áradások jelentős levonuló vízmennyisége okoz károkat, míg száraz időszakban a felszíni vízfolyások vízhozama annyira lecsökken, több ágban megszűnik a szabad vízfelület. A vízminőséget veszélyeztetik a lakossági illegális szennyvízbevezetések, valamint alkalmanként a szippantott szennyvizek törvénytelen elhelyezése. A község belterületének 30%-án a csapadékvíz elvezetése nyílt-árkos rendszerrel történik, amelynek kialakítása jellemzően burkolatlan, de találhatóak burkolt árkok is. A belterületi csapadékvíz mennyiségének legnagyobb hányadát az Apátkúti-patak és mellékágai fogadják és vezetik el. Fontos, hogy ahol még a csapadékvíz irányított elvezetése nem megoldott, ott az minél előbb kiépüljön. A pályázat keretén belül, a települési csapadékvíz- valamint a területi vízgazdálkodási koncepciótervre alapozva elkészítésre kerül a község Integrált Települési Vízgazdálkodási Terve. A vízgazdálkodási tervre épülően megtervezésre kerülne a település 70%-án hiányzó csapadékvízelvezető rendszer, valamint felülvizsgálnánk a már meglévő vízelvezető árkok teljes települési rendszerbe illeszthetőségét. Az ITVT keretein belül keresünk megoldást a település közigazgatási területéhez tartozó területi vízgazdálkodási rendszerek klímaváltozással kapcsolatos rendkívüli kitettségének csökkentésére. Pilisszentlászló esetén a szélsőséges időjárások, villámárvizek károsítják az Apátkúti-patakot és annak mellékágait, ezért a vízgazdálkodási terv elkészítése során ezen probléma kezelését így a vízvisszatartás lehetőségét, tározók és ehhez tartozó műtárgyak létesítését is megvizsgáljuk. Fenti vizsgálat eredménye alapján elkészítjük a szükséges beruházásokhoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyeket, kiviteli tervdokumentációkat, és az árazott és árazatlan költségvetést, ami a későbbiekben alapja lehet a kivitelezőt kiválasztó közbeszerzési eljárásnak.

Szennyvízcsatorna tervezés tanulmányterv 2022.

Csapadékvíz elvezetés és tározás koncepcióterv 2022.

Szennyvízcsatorna kiviteli tervek 2023