Hatósági ügyintézés

Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről
Helyi Adók
Általános közigazgatási ügyek

Szociális ügyek

Közterülettel kapcsolatos ügyek
Bírósági felülvizsgálat