Hagyatéki ügyintézés

Hagyatéki ügyintéző: Simon Róbert
Tel.: 
+36 26 300 407
E-mail: simon.robert@szentendre.hu

 

A hagyatéki eljárás az elhunyt személy vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Az elhunyt személy hagyatéki ügyeinek lefolytatására az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal jegyzője és az illetékes közjegyző jogosult. Hivatalunk eljárása a közjegyzői eljárást megelőző adatfelvételre, illetve a tényállás tisztázására vonatkozik. Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt, a nyilatkozattétel akkor is kötelező az eljárás lezárása végett.
A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre.
Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye.
A hagyatéki leltár felvétel nem illeték,- és nem díjköteles.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő 13,00-17,00 előzetes bejelentkezés alapján
Szerda: 08,00-12,00 és 13,00-16,00 előzetes bejelentkezés alapján

Ügyfélfogadási időpontra történő előzetes bejelentkezés +36 26 300 407 telefonszámon.


Közjegyzőink:

(páratlan havi elhalálozások)
Név: dr. Molnár Bertalan
Irodacím: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 2.
Telefon: +36 (26) 300 763, +36 (26) 309 055
E-mail: molnarb@mokk.hu

(páros havi elhalálozások)
Név: dr. Burján Melinda
Irodacím: 2000 Szentendre, Palánta utca 3. fsz. 2.
Telefon: +36 (26) 302 065, +36 (26) 500 377, +36 (30) 932 6187
E-mail: burjanmelinda@mokk.hu


Nyomtatványok:

hagyatéki nyilatkozat

póthagyatéki nyomtatvány