Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési támogatásban részesülhet az az alapfokú oktatásban résztvevő- vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

Támogatás mértéke: tanulónként 2.500 Ft

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  • kérelem nyomtatvány,
  • egy főre jutó havi jövedelemről szóló nyilatkozat,
  • pilisszentlászlói állandó lakcím igazolása,
  • tanulói jogviszony fennállásáról szóló iskolalátogatási igazolás.

A támogatás igénylésére irányuló kérelmet az adott év szeptember 30. napjáig lehet előterjeszteni.