Honvéd utca, Petőfi tér, Szabadság tér és Apátkúti patak hídáteresz felújítása

 

Kedvezményezett neve: Pilisszentlászló Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022

Projekt címe: Pilisszentlászló Honvéd utca, Petőfi és Szabadság tér burkolat, valamint Apátkúti-patak közúti áteresz felújítása

Szerződött támogatás összege: 44.900.929 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja, hogy a Honvéd utca hiányzó szakaszának felújítása, valamint a Petőfi és Szabadság tér burkolatának és az Apátkúti-patak átereszének rekonstrukciója megtörténjen. Az első fejlesztési terület a Honvéd utca, melynek állapota, teherbírása az időjárási körülmények és az intenzív forgalom terhelés következtében alacsonnyá vált. Az önkormányzat részben pályázati forrásból, részben saját forrás bevonásával a Honvéd utca 462 fm szakaszának burkolatfelújítását már megvalósította, a teljes hosszból (693,5 fm) fennmaradó 231,5 fm szakaszának felújítása valósul meg jelen projekt keretében. A másik fejlesztési terület a község központi részén található Apátkúti-patakon átívelő közúti áteresz rekonstrukciója és az ezzel párhuzamosan érintett Petőfi és Szabadság tér burkolatfelújítása. A közúti áteresz a falu második legforgalmasabb útját 5 méter szélességben vezeti át az Apátkúti-patak mellékágán.

Kivitelezés fotódokumentáció