Jogszabály-tervezetek

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet- tervezetet, valamint az avar- és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2011. (IX. 15.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 21. §-a alapján társadalmi egyeztetésre bocsátja.

Településkép védelméről szóló rendelet-tervezet 

2. sz. melléklet – helyi védelem alatt álló területek

3. sz. melléklet- településképi szempontból meghatározó területek

avar- és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2011. (IX.15.) számú rendelet módosítása

A véleményezés végső határideje: 2018. május 28. (hétfő) 16.00 óra

A véleményeket a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre várjuk.

_______________________________________________________________________________

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 21. §-a alapján társadalmi egyeztetésre bocsátja.

A rendelet-tervezet elérhető itt

A véleményezés végső határideje: 2017. október 16. (hétfő) 16.00 óra

A véleményeket a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre várjuk.