A feladatot meghatározó jogszabályok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Önkormányzati rendeletek