A feladatot meghatározó jogszabályok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-tesületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Önkormányzati rendeletek