A testületi döntések előkészítése, döntéshozatal, ülések rendje

A testületi döntések előkészítésének rendjére, állampolgári közreműködés módjára, döntéshozatal eljárási rendjére és az ülések rendjére vonatkozó szabályokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, amely elérhető itt