2021

1/2021. (I.07.) Kankalin köz forgalmi rendje

2/2021. (I.26.)

melléklet

Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről

 

3/2021. (II.24.) természetbeni szociális támogatás nyújtása
4/2021. (II.24.) természetbeni szociális támogatás nyújtása
5/2021. (III.01.) Előterjesztés forgalomtechnikai kérdésekről
6/2021. (III.01.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
7/2021. (III.01.)  Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
8/2021. (III.01.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
9/2021. (III.10.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
10/2021. (III.11.) Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2021. évi ellenőrzési tervéről
11/2021. (III.23.) Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2020. évben végzett rendőri tevékenységéről

12/2021. (III.30.)

melléklet

Előterjesztés a 2021. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

13/2021. (IV.19.)

 

Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján
14/2021. (IV.19.) Előterjesztés a 13/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról
15/2021. (IV.19.) Előterjesztés a 13/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról
16/2021. (V.28.)  Előterjesztés a belső ellenőrzés 2020. évi tapasztalatairól

17/2021. (VI.14.)

melléklet

Előterjesztés a Pilisszentlászló szennyvízcsatornázás tervezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
18/2021. (VI.14.) Előterjesztés a Béke utca forgalmi rendjéről
19/2021. (VI.14.) a Szabadság tér 1. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításáról
20/2021. (VIII.30.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázatról
21/2021. (VIII.30.) Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
22/2021. (VIII.30.) Előterjesztés az 1/2021. (I.07.) polgármesteri határozat felülvizsgálatáról
23/2021. (IX.21.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervéről valamint a 2020/2021. nevelési évről készült intézményvezetői beszámolóról
24/2021. (IX.21.) Sürgősségi indítvány a 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről
25/2021. (IX.21.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
26/2021. (IX.21.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
27/2021. (IX.21.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójáról
28/2021. (IX.21.) Előterjesztés újszülöttek támogatásáról
29/2021. (IX.21.) Előterjesztés egyszeri szociális támogatásról
30/2021. (IX.21.)  Előterjesztés a 15/2021. (IV.19.) számú polgármesteri határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról
31/2021. (IX.21.) Előterjesztés a 15/2021. (IV.19.) számú polgármesteri határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

32/2021. (X.26.)

melléklet

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Településfejlesztési Koncepciója elfogadásáról és Településrendezési eszközei – Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) teljes eljárás véleményezési szakasz lezárásáról

33/2021. (X.26.)

melléklet

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Településfejlesztési Koncepciója elfogadásáról és Településrendezési eszközei – Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) teljes eljárás véleményezési szakasz lezárásáról

34/2021. (X.26.)

1. melléklet

2. melléklet

ElőterjesztésPilisszentlászló Község Településfejlesztési Koncepciója elfogadásáról és Településrendezési eszközei – Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) teljes eljárás véleményezési szakasz lezárásáról
35/2021. (XI.23.) Sürgősségi indítvány önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
36/2021. (XI.23.) Sürgősségi indítvány a Honvéd utca burkolatfelújításáról
37/2021. (XI.23.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
38/2021. (XI.23.) Előterjesztés a telekalakítási eljárás önkormányzati támogatásáról

39/2021. (XI.23.)

Melléklet

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadásáról
40/2021. (XI.23.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról

41/2021. (XII.07.)

melléklet

Előterjesztés  a 2022. évi belső ellenőrzési tervről
42/2021. (XII.07.) Előterjesztés  a szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálásáról
43/2021. (XII.17.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztéséről
44/2021. (XII.29.) Előterjesztés a 65 éven felüliek támogatásáról