Állattartással kapcsolatos hatósági ügyek

A Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 17/2012. (XII. 13.) Önkormányzati rendeletében (a továbbiakban Ör.) foglaltak megszegése miatt kérelemre vagy hivatalból indulhat önkormányzati hatósági ügy a jogsértővel szemben.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, a hatékony ügyintézés érdekében telefonszámát, az ellenérdekű fél nevét, lakcímét, lehetőleg telefonszámát, a jogszabálysértés rövid leírását és a jogszabálysértés idejét.

Az állattartásról szóló helyi rendelet szabályainak megsértése miatt kérelemre indult önkormányzati hatósági eljárás illetékköteles, az eljárás illetéke 3000,- Ft, amelyet a kérelmen illetékbélyeg formájában vagy banki átutalással vagy postai csekken lehet leróni, utóbbiak esetén a befizetés tényét igazolni kell.

Az illeték lerovása átutalás és postai befizetés esetén Pilisszentlászló Község Önkormányzat OTP Bank-nál vezetett 11742087-15393733-03470000 számlaszámú eljárási illeték számlájára történik.

Kérjük, hogy banki átutalás vagy postai csekken történő befizetés esetén a közlemény rovatba az állattartási eljárás illetéke megjegyzést minden esetben szíveskedjenek beírni.

Eljárási határidő: 21 nap (az eljárás nem hosszabbítható meg, az eljárás felfüggesztése csak kivételes esetben lehetséges).

Illetékességi terület: Pilisszentlászló


Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

A Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 17/2012. (XII. 13.) Önkormányzati rendelete