Állatvédelmi jellegű állattartási hatósági eljárások

Ügyintéző: Baráthné dr. Ulicsák Mária
Tel.: +36 26/300-407

Birtokvédelmi ügyek, állattartási ügyek, hirdetmények


a) Állatvédelmi jellegű állattartási eljárás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) rendelkezéseinek, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseinek megsértése miatt a jegyző hatáskörében és illetékessége alapján állatvédelmi jellegű állattartási eljárást kérelemre, vagy hivatalból folytat le.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, a hatékony ügyintézés érdekében telefonszámát, az ellenérdekű fél nevét, lakcímét, lehetőleg telefonszámát, a jogszabálysértés rövid leírását és a jogszabálysértés idejét.

A kérelemre indult államigazgatási hatósági eljárás illetékköteles, az eljárás illetéke 3000,- Ft, amelyet a kérelmen illetékbélyeg formájában vagy banki átutalással vagy postai csekken lehet leróni, utóbbiak esetén a befizetés tényét igazolni kell.

Az illeték lerovása átutalás és postai befizetés esetén  Pilisszentlászló Község Önkormányzata OTP Bank-nál vezetett 11742087-15393733-03470000 számlaszámú eljárási illeték számlájára történik.

Kérjük, hogy banki átutalás vagy postai csekken történő befizetés esetén a közlemény rovatba az állattartási eljárás illetéke megjegyzést minden esetben szíveskedjenek beírni.


b) Állatvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás

A jegyző azt, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatoknak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírsággal sújthatja.

Az eljárás kérelemre és hivatalból is indulhat. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, a hatékony ügyintézés érdekében telefonszámát, az ellenérdekű fél nevét, lakcímét, lehetőleg telefonszámát, a jogszabálysértés rövid leírását és a jogszabálysértés idejét.

A kérelemre indult államigazgatási hatósági eljárás illetékköteles, az eljárás illetéke 3000,- Ft, amelyet a kérelmen illetékbélyeg formájában vagy banki átutalással, illetve postai csekken lehet leróni, utóbbiak esetén a befizetés tényét igazolni kell.

Az illeték lerovása átutalás és postai befizetés esetén Pilisszentlászló Község Önkormányzata OTP Bank-nál vezetett 11742087-15393733-03470000 számlaszámú eljárási illeték számlájára történik.

Kérjük, hogy banki átutalás vagy postai csekken történő befizetés esetén a közlemény rovatba az állattartási eljárás illetéke megjegyzést minden esetben szíveskedjenek beírni.

Az állatvédelmi bírság kiszabására a jegyzőnek a magatartásról történt tudomásszerzését követő egy éven túl nincs lehetősége. Az elkövetéstől számított 5 éven túl nem szabható ki bírság. A határidőre meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

A jegyző illetékességi területe: Szentendre, Pilisszentlászló


Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet