Eb-összeírás

Ügyintéző:
Tel.: +36 26/300-407

Birtokvédelmi ügyek, állattartási ügyek, hirdetmények


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez. Az ebek nyilvántartása elektronikus formában valósul meg.

Az eb-összeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az eb-összeíráshoz összeállított adatlap, valamint az eb tulajdonosának, tartójának személyében történt változás, és az eb elhullása esetén szükséges bejelentéshez felhasználandó változás bejelentő adatlap beszerzése az eb tulajdonosok/eb tartók kötelezettsége.

Az eb-összeírólap beszerezhető papír alapon is az alábbi helyeken:

  • a Városi Ügyfélszolgálaton (2000 Szentendre, Dunakorzó 25.),
  • a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni. Az adatlapot személyesen az ügyfélszolgálaton, a hivatal iktatójában és postai úton ajánlott küldeményként lehet benyújtani.

Kérjük az eb tartókat, hogy az eb tartásban bekövetkezett változást annak bekövetkezésétől számított 8 napon belül a fent meghatározott úton – az eb nyilvántartás aktualizálása érdekében – bejelenteni szíveskedjenek.

Aki az eb összeírással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, azaz az ebek összeíráshoz az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján kidolgozott adatlapon nem jelenti be határidőre kutyáját, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján ebenként 30.000,- forinttól  90.000,- forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezhető.

 


Az eljárás során alkalmazandó jogszabály:
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

Nyomtatványok:
Ebösszeírás bejelentésére szolgáló adatlap »
Eb tartás változás bejelentő »