Méhészeti nyilvántartás vezetése

Ügyintéző: Baráthné dr. Ulicsák Mária
Tel.: +36 26/300-407

Birtokvédelmi ügyek, állattartási ügyek, hirdetmények


A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklete szerinti adattartalmú bejelentőlapon a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél.

A jegyző a méhészt nyilvántartásba veszi, erről a tényről igazoló lapot állít ki a méhész számára. A jegyző a méhész nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

Amennyiben a méhészkedéssel a méhész felhagy, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni a R. 4. számú melléklet kijelentő adatlapja szerint, aki a méhészt törli a nyilvántartásból.

A jegyző illetékességi területe: Szentendre, Pilisszentlászló


Az eljárás során alkalmazandó jogszabály:
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

Nyomtatványok:
Bejelentőlap méhészkedés »
Kijelentőlap méhészkedés »