Anyakönyvi kivonatok kiállítása

Anyakönyvi kivonat kiállítása bármely anyakönyvvezetőnél kérelmezhető.

Amennyiben az elektronikus anyakönyv az igazolni kívánt adatot tartalmazza azonnal. Ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.

Anyakönyvi kivonatok fajtái:

  • születési
  • házassági
  • bejegyzett élettársi kapcsolat
  • halotti

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okmány. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

 Szükséges dokumentumok:

  • Személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély
  • Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
  • Amennyiben meghatalmazott, úgy közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával  ellátott) eredeti meghatalmazás

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Az anyakönyvi kivonatok kiállítása illetékmentes.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok: 

Nyomtatványok

kérelem születési anyakönyvi kivonat kiállítására

kérelem halotti anyakönyvi kivonat kiállítására

kérelem házassági anyakönyvi kivonat kiállítására