Haláleset anyakönyvezése

A halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni.

A haláleset bejelentéséhez minden esetben szükséges:

– az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvány
– jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről (halálozási lap)
– az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányai: személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, lakcímkártya
– születési anyakönyvi kivonata
– családi állapotát igazoló okirata, ( ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata, ha elvált, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat)
– a halálesetet bejelentő személyi igazolványa, lakcímkártyája
– szükséges az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt temetésének, az urna elhelyezésének helyéről

Kórházon kívüli halálesetnél (amennyiben az elhunytat hamvasztani szeretnék) a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály engedélye szükséges.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

A jegyző illetékességi területe:
• Szentendre
• Pilisszentlászló

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet