Házassági névviselési forma változtatása

 

A házassági név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házassági név a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényszabályai szerint képezhető.
A házassági névviselési forma az érintett kérelmére módosítható. A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni.

Az eljáráshoz szükséges:
– személyi igazolvány és lakcímigazolvány,
– eredeti házassági anyakönyvi kivonat

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Az eljárás illetéke 3000.-Ft, a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.
Az illetéket a kérelmen illetékbélyeg formájában vagy banki átutalással vagy postai csekken lehet leróni, utóbbiak esetén a befizetés tényét igazolni kell.
Az illeték lerovása átutalás és postai befizetés esetén Pilisszentlászló Község Önkormányzat OTP Bank-nál vezetett  számlájára történik.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény
– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014(V.19.) KIM rendelet
– Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
– A Polgárjogi Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyv