Házassági névviselési forma változtatása

 

A házassági név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házassági név a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint képezhető.
A házassági névviselési forma az érintett kérelmére módosítható. A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni.

Az eljáráshoz szükséges:
– személyi igazolvány és lakcímigazolvány,
– eredeti házassági anyakönyvi kivonat

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény
– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet
– A Polgárjogi Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyv