Házasságkötési szándék bejelentése

A házassági szándék bejelentésekor a bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.

 Szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolványok vagy útlevél (állampolgárság igazolására alkalmas okmány)
  • lakcímigazolványok
  • születési anyakönyvi kivonatok
  • elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági döntés
  • özvegy családi állapot esetén halotti anyakönyvi kivonat igazoló okiratok

A házasságkötés a bejelentés napjától (a jegyzőkönyv felvételétől) számított legkorábban a 31. naptól tűzhető ki.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

  • az eljárás illetékmentes

A jegyző illetékességi területe:

  • Szentendre
  • Pilisszentlászló

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok: 

 

Külföldi személy házasságkötése esetén kérje segítségünket!