Születési családi és utónév változtatása

A születési név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi szerv engedélyezi.
Születési névváltoztatási kérelem személyesen, bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét, bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

A kérelem benyújtásához szükséges okiratok:
– az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
– születési anyakönyvi kivonata
– ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata
– kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Az eljárás illetékköteles, első esetben 10.000 Ft, további névváltoztatások esetén 50.000 Ft. Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Az illetéket a kérelmen illetékbélyeg formájában vagy banki átutalással vagy postai csekken lehet leróni, utóbbiak esetén a befizetés tényét igazolni kell.
Az illeték lerovása átutalás és postai befizetés esetén a Pilisszentlászló Község Önkormányzata OTP Bank-nál vezetett számlájára történik.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:
– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény
– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014(V.19.) KIM rendelet
– Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
– A Polgárjogi Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyv