Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Az apai jogállás keletkezésének feltétele a házassági kötelék, élettársak esetén reprodukcióra irányuló különleges eljárás, apai elismerő nyilatkozat, vagy bírósági határozat.

Az apai elismerő nyilatkozatot és a hozzájárulást anyakönyvvezetőnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni. A jegyzőkönyv vagy okirat aláírását követően az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza.

Előre történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:

 • Lakóhelytől függetlenül intézhető.
 • Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.

A jegyzőkönyv felvételéhez szükséges okiratok:

 • mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája
 • az anya elvált családi állapota esetén záradékolt házassági kivonata, vagy eredeti, jogerős bontó ítélete. Ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • a terhesgondozási-kiskönyvet,
 • valamint szakorvosi igazolást a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki, kifejezetten apai elismerő nyilatkozathoz.

Ha az egyik fél külföldi állampolgár, kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél!

A gyermek megszületése után történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:

 • Lakóhelytől függetlenül intézhető.
 • Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.

A jegyzőkönyv felvételéhez szükséges okiratok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája
 • az anya családi állapotát igazoló okirata ( ha az anya elvált, a záradékolt házassági kivonata,vagy eredeti, jogerős bontó ítélete; ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok: