Az üzletköteles termékek működési engedélyeztetése

Az üzletköteles- termékek (pl: veszélyes anyagok és készítmények, állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik, növényvédő szerek és hatóanyagaik) esetében működési engedélyezési eljárás lefolytatására van szükség. Az engedélyezni kívánt termékkörtől függően az érintett szakhatóságok előzetes hozzájárulását követően kerül sor a működési engedély kiadására. Ezen termékkörök árusítását csak jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni! 

Üzletköteles-termékek árusítása esetén a kereskedelmi hatóság az eljárás során megkeresi az illetékes szakhatóságokat, akik 15 napon belül szakhatósági állásfoglalást adnak ki. A működési engedély kiadására csak ezt követően kerül sor.

Kizárólag üzletben forgalmazható termékkörök »

Az engedélyezéshez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

  • cégkivonat, aláírási címpéldány és meghatalmazás is, ha nem az aláíró személy jár el
  • az üzlet használatának jogcímét igazoló irat (pl.: bérleti szerződés)
  • vásárlók könyve, amelyet Nyomtatvány- vagy Papír-írószer boltban lehet beszerezni
  • szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló csekk-másolata
  • helyszínrajzot, és az épülettel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, közös képviselőinek adatait (név, levelezési cím). Bevásárlóközpont esetén ugyanis nincs szomszéd, akit ügyfélként be kell vonni az engedélyezési eljárásba.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 21 nap (a határidőbe nem számít bele a hiánypótlás, és a szakhatóságok eljárási ideje).

A jegyző illetékességi területe:

  • Szentendre
  • Pilisszentlászló

Jogorvoslat:

A határozat ellen kézhezvételétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalnak (1052 Budapest, Városház utca 7.) címzett, de a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott fellebbezésnek van helye.


Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok: 


Nyomtatványok:
Működési engedély iránti kérelem »