Önként vállalt feladatok

 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai

 

Jogszabály megjelölés, vagy a feladatellátás alapja Feladat
67/2015. (IX.15.) Kt. sz. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj biztosítása
Éves költségvetési rendelet szerint Polgárőrség, Rendőrség támogatása