A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezése alapján közzé kell tenni az Adatkezelő közérdekű adatokkal kapcsolatos tevékenységére vonatkozó éves statisztikát.

Adatkezelő: Pilisszentlászló Község Önkormányzata
Időszak: 2023. év

A beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylése száma: 3 db kérelemben 15 db adatigénylés
Ebből a közfeladatot ellátó szerv által

  • teljesített: 3 db kérelemben 15 db adatigénylés
  • részben teljesített: –
  • elutasított: –

Éves jelentés