EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ÜGYFÉLFOGADÁSA

egyenlo-banasmod-logo

   Forduljon az EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

    ügyfélszolgálatához, ha

neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye,  családi állapota, anyasága vagy apasága,  szexuális irányultsága,  nemi identitása, életkora, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva, Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657;

eva.drszatmari@gmail.com

Állandó ügyfélfogadás

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. Tel: 06 1/485-6957
2017. június 12. 11:30-15:30
2017. június 19. 11:30-15:30

Járási ügyfélfogadás

Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal
2000 Szentendre, Városház tér 3.
2017. június 1. 11:30-15:30

Szob Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2628 Szob, Szent Imre u. 12.
2017. június 26. 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939   www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés