Önkormányzati választások 2019. október 13.

Tisztelt Választópolgárok! 

Köztársasági Elnök Úr a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását, míg a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki. Az alábbiakban felhívjuk figyelmüket a szavazás menetével kapcsolatos tudnivalókra.

A választás napján, 2019. október 13-án 6:00 órától 19:00 óráig van lehetőségük a választópolgároknak az urnákhoz járulni. Szavazni kizárólag személyesen lehet a választópolgár lakcímkártyán feltüntetett lakóhelye, vagy ha 2019. október 9-én 16 óráig átjelentkezett, akkor a lakcímkártyán feltüntetett tartózkodási helye szerinti szavazókörben.

A szavazóhelyiségben kizárólag az a választópolgár szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel. A választópolgároknak a szavazókörben – azonosításuk céljából – személyazonosságukat, ÉS személyi azonosítójukat vagy ennek hiányában lakcímüket igazolni kell.

 Ehhez feltétlenül vigyék magukkal a

a.) lakcímigazolványt és személyazonosító igazolványt vagy

útlevelet vagy

vezetői engedélyt vagy

b.) lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolványt (régi típusú, könyv alakú személyi igazolvány).

Szavazás a szavazókörökben:

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán – ha nem regisztrált a nemzetiségi választásra – az alábbi három különböző típusú szavazólapon adhatja le szavazatait a választópolgár:

– polgármesterjelölteket tartalmazó szavazólap

– helyi önkormányzati képviselőjelölteket tartalmazó szavazólap

– megyei listákat tartalmazó szavazólap (Pest Megye Önkormányzata közgyűlése tagjainak megválasztásához)

 

Érvényesen csak egy polgármesterre, legfeljebb hat helyi önkormányzati képviselőjelöltre és egy megyei listára lehet szavazni.

 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelölt vagy lista neve melletti / feletti körben elhelyezett, tollal írt, két, egymást metsző vonallal lehet. A választópolgár saját tollát is használhatja szavazata leadásához.

 

Ha egy jelölt vagy lista melletti körben sincs két egymást metsző vonal, vagy több körben is van két egymást metsző vonal, a szavazólap érvénytelen.

 

Ha a választópolgár a nemzetiségi választásra is regisztrált, akkor a fenti három szavazólapon kívül további egy, kettő, vagy három, alább részletezett, különböző típusú nemzetiségi szavazólapot kap, attól függően, hogy az adott nemzetiség hol állított jelöltet:

– települési nemzetiségi képviselőjelölteket tartalmazó szavazólap (a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásához): szlovák nemzetiség esetében

– megyei nemzetiségi listákat tartalmazó szavazólap (a Pest megyei nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztáshoz): roma, német, szerb, szlovák nemzetiség esetében

– országos nemzetiségi listákat tartalmazó szavazólap (az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztáshoz): roma,  szerb, szlovák, német nemzetiség esetében

 Idén a nemzetiségi választás nem külön szavazókörben lesz, hanem a lakóhelye (vagy átjelentkezés esetén a tartózkodási helye) szerinti szavazókörben adhatja le szavazatát az, akit nemzetiségi választópolgárként nyilvántartásba vettek.

Míg a polgármesteri, képviselői és megyei közgyűlési szavazólapok fehér színűek, a nemzetiségi szavazólapok zöld színűek lesznek, és kitöltés után azokat egy zöld színű borítékba kell majd zárni és így kell bedobni az urnába. Fontos, hogy az adott nemzetiség megnevezésével ellátott borítékot a választópolgár zárja le, mert a szavazatai csak ebben az esetben érvényesek!

 

települési nemzetiségi önkormányzati választáson a szlovák nemzetiség esetén legfeljebb öt jelöltre adhatja le szavazatát a választópolgár.

megyei és országos nemzetiségi önkormányzati szavazólapon szereplő listák közül a választópolgár érvényesen csak egyet választhat.

 

A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda munkatársaihoz:

Választási Iroda    26/785-159

Dr. Gerendás Gábor, HVI vezető 26/785-033

Dr. Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes 26/785-035

 

Dr. Gerendás Gábor

jegyző

HVI vezető