A tételes KATA-adózás határideje és bejelentése

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) adózási mód választásának – függetlenül az állami adóhatóságnál (NAV) történt választástól – az önkormányzati adóhatóság felé is egy egyszeri bejelentési kötelezettsége van. Fontos, hogy ezt az igényét az a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül, vagy ha ezt elmulasztja, akkor a következő év február 15-ig be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.

Azaz, nem elegendő a NAV-nál választani a KATA-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban (HIPA) az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már a NAV-nál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell jelenteni az önkormányzati adóhatóságnak! (Ebben az esetben a „Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány” V./1. és V./1.2 pontját is ki kell tölteni!)

Amennyiben a fenti határidőig az adózó – az önkormányzati adóhatósághoz történő – bejelentésének nem tesz eleget, akkor a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/A. § (1) bekezdés b) pontjában vagy Htv. 39. § (1) bekezdésben részletezett módok szerint állapíthatja meg adóját.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó a Htv. 39/B.§ (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényben van, amíg be nem jelenti, hogy az iparűzési adó alapját más adózási móddal kívánja meghatározni. A bejelentkezési, bejelentési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

(A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóév, azaz 2021. február 15-ig jelentheti be azt is, hogyha az adóalapját 2021. évre már nem a tételes KATA adózás szerint kívánja megállapítani a HIPA-ban.)

Tájékoztatjuk, hogy az iparűzési bejelentkezési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be az önkormányzati adóhatósághoz.

Az adózó (vagy meghatalmazottja) az E-Önkormányzati Portálon keresztül tudja a bejelentési kötelezettségét teljesíteni (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap).
(A bejelentkezést követően: ÜGYINDÍTÁS (bal oldal) – ágazat: ADÓÜGYEK – ügytípus: ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK – „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” néven található űrlapon tölthető ki és nyújtható be.)

A kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adója az adóévre 50.000 Ft (2021. évre 25.000 Ft), amit két egyenlő részletben kell március 15-ig és szeptember 15-ig megfizetni.