Aktuális önkormányzati hírek
Kedves Falubeliek!
Három folyamatban lévő üggyel kapcsolatban szeretnék megosztani információkat!
Tölgyfa utca
Idén január elején elindult folyamat az utolsó fázisába érkezett, mivel februári 21.-én testületi ülés keretében a község költségvetése elfogadásra került, amiben a vis maior pályázathoz szükséges bruttó 700 eFt-os önrész is szerepelt, és ezáltal megnyílt a lehetőség a keretösszeg figyelembevételével a helyreállítással kapcsolatos vállalkozói szerződés megkötésére. A munkálatok a vállalkozó elmondása szerint a jövő hét folyamán elindulnak. Ezzel párhuzamosan a vis maior pályázat beadása is megtörtént és amennyiben sikeres lesz akkor kb. plusz 6 mFt (bruttó) értékben fogjuk tudni tovább „fejleszteni” az utca ezen szakaszát. Erre ráhatásunk már nincs, ezért marad a türelem és bizakodás!
Kátyúzás
A költségvetés elfogadásának másik eleme, hogy 650 eFt+áfa értékben forrás lett biztosítva kátyúzásra, amire március hó folyamán kerítünk sort. Fő figyelmünket a Béke utcára koncentráljuk! Hogy ez mire elég? Kb. 50 m2-re …
(Csak részben tartozik ide, de mégis szeretném zárójelesen megemlíteni, hogy a település úthálózatának a rendbetétele közelebb van az egy milliárd forinthoz, mint a félhez, miközben az államtól évente kb. 2,5 mFt-ot kapunk, plusz a 30 mFt-os saját bevételünkből (kommunális adó – 10 mFt, iparűzési adó – 20 mFt) kb. 3–5 mFt-t marad szabad célok megvalósítására. Ezen számok ismeretében könnyen belátható, hogy pályázati forrás bevonása nélkül lehetetlen megoldani a feladatot. Minden híreszteléssel ellentétben az utóbbi négy évben pályáztunk útfelújításokra, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a Honvéd utca teljes hosszában, a Petőfi, Hrabina és Gerle utca, jelentős hosszban, míg a Béla Király és Kékes utca pedig rövidebb szakaszokon kapott új aszfaltrétegett az elmúlt években, kb. 120 mFt értékben.)
HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosítás
E hét csütörtökön kb. 15 fő jelenlétével lezajlott a partnerségi folyamat, ahol általam bemutatásra került a módosítási irány és ennek indokolása. Továbbra is kérem a kedves lakosokat, hogy amennyiben van javaslatuk, észrevételük a módosítással kapcsolatban azt tegyék meg írásban 2023. március 7.-ig bezárólag az önkormányzat email címére (onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu) vagy közvetlenül rögzítsék az E-TÉR online felületén március 6-ig (https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal), amihez ügyfélkapus regisztráció szükséges. A települési tervek véleményezésének az E-TÉR a jogszabály szerinti hivatalos felülete, nem a lakossági észrevétel megtételének nehezítése érdekében tettük közzé ezt a javaslattételi fórumot.
(Egy nagyon fontos mellékszál: A bemutató során többször jött elő az a gondolat, hogy az önkormányzat el akarja venni az emberek földjét, amit akkor is többször kihangsúlyoztam, hogy nem így van, de mindig vannak személyek, akik ezt szeretnék más színben feltüntetni. A folyamat szempontjából fontos tudni, hogy a HÉSZ megalkotása a lakosság bevonásával zajlik és a település jövőbeni fejlődését hivatott rögzíteni rendeleti formában. A mostani módosítás egyik célja, hogy a tavalyi évben út- (kb. 240 m) és ehhez tartozó parkoló (40 db) fejlesztésre elnyert forrásokat meg tudjuk valósítani, amihez 15 méter szélességű út kiszabályozásra van szükség. A rendelet hatálybalépése után az önkormányzat értékbecslést követően vételi/csere szándékkel fordul a tulajdonosok felé, ami jelen esetben a tulajdon nagyságából következően, külön-külön, átlag 50 m2 nagyságot jelent (pontos méret a földmérés után). Ha itt nem történik jogügylet, akkor belép a kisajátítás jogintézménye, ami szintén nem ingyen történik, hanem az értékbecslésben megadott forintértéken. A fentiekből persze azt is ki lehet hozni, hogy az önkormányzat elveszi a földeket, de azt is, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy ezen területeket megvásárolja a közösségi érdek érdekében (út- és ehhez tartozó parkoló fejlesztés), ami a HÉSZ-ből következik. (A módosítási tervezet továbbra is megtekinthető az alábbi dokumentum utolsó oldalán: https://pilisszentlaszlo.hu/wp-content/uploads/2023/02/Alatamaszto-es-jovahagyando-munkaresz.pdf, illetve itt elérhető az engedélyezésre beadott terv is.)
Tóth Attila
polgármester