Aktuális önkormányzati hírek

Kedves Falubeliek!

A legutóbbi (március 5.) összefoglaló óta sok előre mutató dolog történt, amit most csokorba szedve szeretnék megosztani Önökkel.

Tölgyfa utca

Vélhetőleg már tapasztalták, hogy a január elején bekövetkezett kár helyreállítása az önkormányzati döntésekkel összhangban március első heteiben megvalósult 698 000 Ft + áfa értékben. Biztosan tudom, hogy nem mindenki értett egyet a kitűzött folyamatokkal és az ezzel kapcsolatos önkormányzati döntésekkel, de az idő egy kicsit engem/minket igazolt, ugyanis nagy örömömre a párhuzamosan beadott vis maior pályázatunk mögötti bizakodásunk eredménnyel járt, mert további bruttó 5 mFt értékben van lehetőségünk tovább javítani és fejleszteni az utca ezen szakaszát.Most az adminisztrációs rész vár ránk, de terveim szerint még a nyár folyamán a fizikai megvalósítás is megtörténik.

Kátyúzás és a Béke utca

Elképzeléseimmel ellentétben némi csúszással, de április hónapban a kátyúzási munkálatokat is sikerült elvégezni kb. 60 m2 felületen, ami főleg a Béke utcára összpontosult.
(Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a testületi tagok többsége és én is teljesen egyetértünk abban, hogy a forgalmi viszonyokkal kiegészítve a falu legrosszabb állapotában lévő utcája! Ezzel párhuzamosan azt is bátran ki merem jelenteni, hogy a felújításhoz szükséges kb. bruttó 200-250 mF-os forrást a falu a saját forrásaira támaszkodva nem fogja tudni megoldani, ezért mindenképpen pályázati forrás bevonására lesz szükség. További nehézséget jelent, hogy a környék összes önkormányzatánál ugyan ezekkel a problémákkal szembesülnek, miközben az erre a célra kiírt pályázati források a szükséges összeg töredékét tudják csak biztosítani már a körzetben is, és akkor még arról egy szót sem említettem, hogy minden megpályázható cél felülről korlátos a megkapható pénzek tekintetében. Sajnos ezek tények, de ennek ellenére optimista és bizakodó vagyok, amihez fontos a türelem és a megértés a közösség részéről is.)
Javaslom, hogy a fenti tények ellenére nézzünk előre: hivatalosan még nem jött ki, de egy-két hete jutott el hozzám a hír, hogy a kormány jelentős forrást szeretne biztosítani a Magyar Falu Program keretében az 5000 fő alatti községek esetében a belső úthálózatok felújítására, fejlesztésére, ezért a megfelelő időben mindenképpen javasolni fogom a testületnek a pályázaton való indulást a Béke utca esetében.
Sportpálya melletti parkolók fejlesztése (40 db)
Az ehhez szükséges HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosítási folyamata lezárult, és az önkormányzat részéről a rendelet elfogadásra megtörtént az április 25.-ei rendkívüli testületi ülés keretében. Ezzel párhuzamosan az engedélyezési folyamat is a következő fázisába lépett, mint pl. az engedélyező hatóság levélben kereste fel az érintett tulajdonosokat, mint ügyfél, amiben pontos tájékoztatást kaptak a folyamatokról. (Sajnos ezzel kapcsolatban is jutottak el hozzám olyan pletykák, hogy fizetni kell, vagy hogy az önkormányzat továbbra is el akarja venni a földeket. Természetesen egyik sem igaz és aki szeretne velem erről személyesen is egyeztetni az kérem keressen fel, akár a fogadóórámtól függetlenül is.) Hosszú út ál még előttünk, de hiszem, hogy lényegesen közelebb vagyunk a kitűzött célunkhoz, mint ahonnan évekkel ezelőtt indultunk, és jövő ilyenkor (2024 tavasz) már a tervezésre bevont területek teljes egészében megújulnak és ezáltal kialakul egy rendezett környezet mind a község lakói, mind a hozzánk vendégségbe érkező látogatók részére is. Emlékeztetőként csatolom a beavatkozási területről az engedélyezésre beadott helyszínrajzot.
Turisztikai bázispont (sportöltöző)
Elérkezett a várva várt pillanat?! Igen, mert pár héttel ezelőtt írtam alá a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével – a DENCO Kft-vel – az építési kivitelezési szerződést, ami alapján egy-két héten belül elkezdődhet a sportöltöző átalakítása egy multifunkcionális közösségi- és turisztikai térré bruttó 384 mFt értékben. Több szempontból is hiánypótló beruházásról beszélhetünk, ami hitem szerint hosszú évtizedek hiányosságát hivatott megválaszolni, miközben a turisták által generált „rendezetlenségre” is választ próbál adni a rendszer szintű megközelítéssel, amit mi sem mutat jobban, mint az ehhez szorosan kapcsolódó, előző pontban írt környezetfejlesztés. Az építkezés befejezése 2023. szeptember–október környékén várható. A terveket több felületen és formában prezentáltam a lakosság felé, amit az alábbi linken – https://pilisszentlaszlo.hu/sportoltozo-atalakitas-vazlatterve/ – továbbra is megnézhetnek/meghallgathatnak, illetve az építés engedélyben szereplő fő homlokzatról készült látványtervet mellékelem.
Ribnyicska-tó és csapadékvíz elvezetés tervezése
Nagy örömömre szolgál, hogy én írhatom meg Önöknek, hogy az elmúlt évek munkájának eredményeképpen a falu életében egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk el, ami történelmi távlatokban értelmezhető, ugyanis a napokban írtam alá az UTIBER Kft.-vel azt a tervezői szerződést 48,5 mFt + áfa értékben, amely Pilisszentlászló teljes területét érintő csapadékvíz elvezetés és a Ribnyicska-tó visszaállításához szükséges tervek elkészítését foglalja magába, kiterjesztve vízjogi engedélyes- és kiviteli tervekkel. Az ehhez szükséges forrás a település a szennyvízcsatorna tervezésre kötött Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-2.1.3-15-2021-00096) szerződés keretén belül lett biztosítva (https://pilisszentlaszlo.hu/onkormanyzat-alapadatok/gazdalkodasi-adatok/europai-unios-palyazatok-2/szennyvizcsatornazas-tervezes-2022/). A tervezői köszbeszerzés lefolytatásához készült részletes koncepcióterv az alábbi linken olvasható el. (https://pilisszentlaszlo.hu/wp-content/uploads/2023/05/Koncepcioterv-2022.06.15.pdf)
Tóth Attila
polgármester