Aktuális önkormányzati hírek
Kedves Falubeliek!
Eltelt a nyár, lassan az ősz is és most már az ajtónkon kopogtat a tél, mire sikerült a 2023. július 9-én közzétett posztom óta eltelt időszak legfontosabb eseményeit és döntéseit csokorba szednem és most megosztanom Önökkel!
Még most sem késő, de a jövő évi télre való felkészülés jegyében is megfontolandó információ kaptam a Szentendrei Erdészet vezetőjétől, akivel pár napja beszéltem telefonon, amikor is jelezte, hogy a pilisszentlászlói lakosság részére kellő mennyiségű tűzifa áll rendelkezésre a falu közelébe lerakva, amelyet az eddig ismert elérhetőségeken tudnak igényelni: 2000 Szentendre, Dömörkapu u. 2.; telefon: (26) 311 903; e-mail: szentendre@pprt.hu.
Idősek köszöntése
Ami nem változott az elmúlt évek során, az, hogy az Önkormányzat idén is megteremtette annak lehetőségét, hogy a pilisszentlászlói állandó lakóhellyel rendelkező, 65. életévét betöltött lakosoknak 10 000 Ft pénzbeli támogatást nyújtson. Ami viszont változott, hogy minden igyekezetünk ellenére a műsorral egybekötött vendéglátást – a szokásoktól eltérően – nem idén tartjuk, meg hanem a 2024 március hónapra tervezett Turisztikai Bázispont ünnepélyes megnyitójával egybekötve.
A támogatás átvételére jövő hét keddi és szerdai napokon van lehetőség a Községháza nyitva tartási idejében. Nem kérdés, hogy mindenkihez eljuttatjuk a támogatást, ezért aki egyéb okok miatt nem tud eljönni, azokat a rákövetkező hetekben én és a kollegáim személyesen fogják felkeresni. Továbbá kérem Önöket, hogy a lehetőségeikhez mérten jelezzék szeretteiknek a támogatási lehetőséget.
Újszülöttek köszöntése és támogatása (2023. november 24.)
Az Önkormányzat a Szlovák házban, dr. Illés György alpolgármester részvételével idén is köszöntötte pilisszentlászlói állandó lakcímmel rendelkező, életvitel szerűen községünkben élő, 2022. augusztus 1. és 2023. szeptember 1. között született gyermekeket, akiket a tavalyi évhez hasonlóan most is 15 000 Ft-tal támogattunk. A fenti időszakban 13 gyermekkel gyarapodott közösségünk, amelyhez szívből gratulálok.
Útfelújítási pályázat (Béke utca felső szakasza)
A pályázat beadása megtörtént, a formai követelményeknek megfelelt, viszont a rendelkezésre álló forrás szűkössége miatt sajnos nem nyertünk. Amennyiben jövőre is lesz hasonló lehetőség, úgy ismét beadjuk ezen szakasz felújítására a pályázatot, hiszen ez az Önkormányzat részéről továbbra is prioritást élvez, és mivel a dokumentáció a rendelkezésünkre áll, minimális energiabefektetéssel meg is oldható.
Petőfi-tér árokfedés, iskola melletti járda, térköves piactér, Rózsahegy utcai víznyelő fejlesztése
Korábbi jelzésemnek megfelelően az Önkormányzat saját forrásának terhére 6 187 800 Ft+áfa összeget biztosított az elmúlt időszak egyik leglátványosabb fejlesztésére, amelyet egy-két apróság kivételével a napokban sikerült véglegesíteni.
Egészségház
Több helyről kaptam kérdést és észrevételt az egészségház akadálymentesítésével kapcsolatban, és higgyék el, hogy nekem is vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Vannak „beavatkozások” amik jót tettek, és vannak, amelyek rosszat tettek az épület és a lakosság szempontjából is. Nem öncélból kezdtünk neki az akadálymentesítésnek kb. 1,5 mFt értékben, hanem az ellenőrzés során jött felszínre a hiányosság és ezáltal vált láthatóvá az önkormányzat részére. Jövő héten történik meg az akadálymentes parkoló táblázása és felfestése és ezzel válik hiánytalanná a ránk rótt feladat, amit az Önkormányzat saját forrásából abszolvált! Ezzel párhuzamosan egy-két héten belül pedig elvégezzük az épületen az állag- és karbantartási munkálatokat is, kb. bruttó 1,0 mFt értékben.
Turisztikai Bázispont
2023. október 1.-én írt tájékoztató óta sok negatív és pozitív dolog is történt a község szempontjából legfontosabbnak vélt, folyamatban lévő projektjénél. Az akkori helyzet alapján az Önkormányzat részéről is látszott, hogy a szerződésben meghatározott teljesítési határidő veszélyben van, amit a műszaki ellenőrön keresztül, mint megrendelők jeleztünk is. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy az Önkormányzat részéről a legfontosabb igény, hogy az épület jó minőségben készüljön el, hiszen annak a nagy közönség felé történő megnyitása 2024 tavasza előtt nem várható.
Ennek tükrében személyesen kerestem fel a cég ügyvezető igazgatóját, akitől kértem a tájékoztatást a „hogyantovább”-al kapcsolatban. Több fontos döntés mellett a lakosság oldaláról nézve az egyeztetés egyik eredménye az lett, hogy a kivitelezőcég (DENCO Kft.) jelentős humán erőforrás bevonást hajtott végre, mely napról napra érzékelhető az épület állapotának folyamatos pozitív irányú változásával.
A fenti folyamattal párhuzamosan az egészségház körül kialakult akadálymentesítési plusz feladatok mentén javaslatomra az Önkormányzat rehabilitációs szakmérnök bevonásával felülvizsgáltatta az épület akadálymentesítését, aki beavatkozási pontokat jelölt ki. Jó hír a rossz hírben, hogy bár időben reagálva, többlet forrás bevonása nélkül sikerül megoldani a feladatot mégis plusz napokat vesz igénybe, amit a képviselő testület e hét kedden megtartott testületi ülés keretében hagyott jóvá. Új teljesítési határidő 2024. január 2.
Panoráma tükrök kihelyezése
Lakossági kezdeményezésre az alábbi kereszteződésekbe kerül/került kihelyezésre a közlekedés biztonságát segítő panoráma tükör:
· Gerle utca–Szentendrei út
· Dózsa György utca–Szentendrei út
· Sikárosi utca–Szentendrei út
· Fenyősor utca–Erdőalja utca
· Honvéd utca–Rózsahegy utca
· Petőfi Sándor utca–Kékes utca
Tisztelettel,
Tóth Attila,