Álláshirdetés – közművelődési szakember

 Pilisszentlászló Község Önkormányzata                    

pályázatot hirdet
közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben, a közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben, valamint az önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatok ellátása. Közművelődési, kulturális, önkormányzati programok szervezése, bonyolítása. A helyi közösségi élet szervezése, közösségépítés minden korosztály számára. A közösségi színtér működésének elősegítése, klubok szervezése, működtetése, munkájuk segítése, mentorálása. A közművelődési jellegű pályázatok folyamatos figyelemmel követése, arról való tájékoztatás, pályázatok előkészítésé és a megvalósításban való aktív részvétel. Munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása, szolgáltatási terv készítése, közművelődési statisztikai adatszolgáltatás elkészítése.

Bér: megegyezés szerint

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Legalább középfokú közművelődési szakképzettség (szakképesítés)
 • B kategóriás jogosítvány
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közművelődési területen szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,
 • Önálló munkavégzés képessége, megbízhatóság,
 • Hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, amely bemutatja a pályázó eddigi szakmai életútját,
 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Attila polgármester nyújt, a 06-70/317-3414-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton az allas@ph.szentendre.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 3 hónap.