Álláspályázat: Vagyonhasznosítási ügyintéző

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet vagyonhasznosítási ügyintéző feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • gazdaságtudományi vagy jogi végzettség
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek
 • jó kommunikációs készség
 • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • műszaki végzettség
 • szentendrei, kistérségi helyismeret

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátása:

 • önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos pályázatok kiírása, pályázatok lebonyolítása,
 • bérlői tartozások nyilvántartása és behajtása
 • bérlői állomány adatbázisának kezelése, folyamatos aktualizálása,
 • karbantartási, műszaki problémák kezelése,
 • közművekkel kapcsolatos feladatok koordinálása, közműszerződések előkészítése,
 • képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések készítése, az üléseken való részvétel

Bérezés: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony, előreláthatólag 2019. december 31-ig szól,  próbaidő 6 hónap

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást sikertelennek nyilvánítsa.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 6.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: vagyonhasznosítási ügyintéző

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Márton Andrea irodavezető nyújt a 26/785-087-es telefonszámon.