Álláspályázat védőnői munkakör betöltésére

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretében

Védőnő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt „vegyes” körzetben ellátandó feladatok.
Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Pilisszentlászló
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A jogviszony létesítésére, tartalmára az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadó.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
– 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Egészségügy, m.n.s., Főiskola, egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékű elismert oklevél

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

– MESZK tagság
– a jelöltnek szerepelnie kell a működési nyilvántartásban,

– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:– egyéb
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok benyújtásának módja: emailben Tóth Attila polgármester részére az allas@ph.szentendre.hu email címen keresztül. Csatolandó a működési
nyilvántartásba vétel másolata. A pályázatok elbírálására a képviselő-testület 2023. júniusi ülésén kerül sor
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.30. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01.