Álláspályázat védőnő munkakörre

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői feladatok ellátására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:

 

Munkáltató neve:  Pilisszentlászló Község Önkormányzata,  2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.

 

Képesítési és egyéb feltételek:     

egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékű elismert oklevél

– MESZK tagság

– a jelöltnek szerepelnie kell a működési nyilvántartásban

– felhasználói szintű MS Office ismeret

– büntetlen előélet

– magyar állampolgárság

– cselekvőképesség

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:  a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt „vegyes” körzetben ellátandó feladatok

 Pályázathoz csatolni kell:

iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,

– annak igazolását, hogy a jelölt szerepel a működési nyilvántartásban (a működési nyilvántartásba vétel másolatát)

– nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

Pályázat beadási határideje: 2022. március 31.

 Pályázat elbírálásának határideje: 2022. áprilisi képviselő-testületi ülés

Illetmény: az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint.

Pályázat címzése:   Pilisszentlászló Község Önkormányzata

2000 Szentendre, Városház tér 3.

„védőnői pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a Polgármester nyújt a 26/785-261-es telefonszámon.