Ebösszeírás

Ebösszeírást végez Pilisszentlászlón 2020. július 1 – augusztus 31. között az önkormányzat. A kitöltött nyomtatványokat postán, személyesen vagy e-mailben lehet eljuttatni a hivatalba.

 

Kérjük az eb tulajdonosokat, töltsék ki az ehhez szükséges nyomtatványt, amely átvehető:

 • a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
 • az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján (2000 Szentendre, Duna korzó 25. „Fehér Ház”)
 • Pilisszentlászló Község Önkormányzatánál (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.)
 • illetve letölthető innen

 

MINDEN EGYES KUTYÁRÓL KÜLÖN ADATLAPOT KELL KITÖLTENI, amit a megadott időszakban (július 1–augusztus 31. között) kell eljuttatni az önkormányzat részére:

 • postai úton: 2000 Szentendre, Városház tér 3., vagy
 • személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodára (2000 Szentendre, Duna korzó 25. „Fehér Ház”) vagy a pilisszentlászlói Községházára,
 • elektronikusan: aláírást követően beküldhető az ebosszeiras@ph.szentendre.hu email címre.

 

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy

 • a korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól,
 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)  Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni,
 • az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, a szaporulatot írásban bejelenteni az önkormányzathoz,
 • az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
 • Adatkezelési tájékoztató elérhető itt

Együttműködésüket köszönöm!

Schramm Gábor

jegyző