Elsőfokú vízkorlátozás visszavonása

H A T Á R O Z A T

 A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) írásban megküldött szakmai javaslata alapján az I. fokú vízkorlátozás elrendelésének oka megszűnt, így a 2022. július 20. napján elrendelt

elsőfokú vízkorlátozást

2022. augusztus 1. napjával visszavonom.

Határozatomban az indokolást és jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján mellőztem.

Pilisszentlászló, 2022. augusztus 1.

Tóth Attila

polgármester