Főépítészi szakmai konzultáció

Pilisszentlászló Község Önkormányzata – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – a 2018. július 3-i rendkívüli ülésén megalkotta a 8/2018. (VI.06.) önkormányzati rendeletét a településképi védelméről, amely 2018. július 7-től hatályos.

A rendelet szabályozza a szakmai konzultáció, településképi véleményezési és bejelentési eljárást.

A településképi követelmények teljesülése érdekében a rendelet főépítészi szakmai konzultációt ír elő a településképi véleményhez, az egyszerű bejelentéshez kötött és a rendelet 4. mellékletében felsorolt építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységekkel kapcsolatban.

A rendeletben meghatározott főépítészi konzultációt Kassai-Szoó Dominika megbízott főépítész biztosítja az alábbi elérhetőségeken:

elektronikus úton az onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu e-mail címen, vagy

személyesen minden hónap első keddi napján 13.00 – 16.00 óra között a pilisszentlászlói Községházán.

Tóth Attila

polgármester