Helyi iparűzési adó – előlegcsökkentési lehetőség

A vállalkozóknak – a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt – legkésőbb 2021. február 25-ig nyilatkozniuk kell a székhelyük, telephelyük szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adófelezés lehetőségével.

A fenti nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) formátumban lesz elérhető.

A nyilatkozat alapján az önkormányzati adóhatóság határozathozatal nélkül, hivatalból csökkenti a vállalkozó iparűzési adóelőlegét a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével.