Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda

 várja azon szülők jelentkezését, akik a 2017/18. nevelési évtől gyermekük óvodai elhelyezését kérik.

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a Képviselő-testület döntése alapján a 2017/18. nevelési évben a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodában 2 csoportot indít, melyből 1 csoportban az intézmény alapító okirata értelmében szlovák nemzetiségi nevelés történik.

Nevelési év:                                          2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.

Óvodai nyílt napok:                          2017. május 8-10.

A beiratkozás időpontja:               2017. május 15-19., 800-1600 óráig

 A beiratkozás helyszíne:              Pilisszentlászló, Béke utca 2.

Az óvoda felvételi körzete Pilisszentlászló község közigazgatási területe. Az intézmény a pilisszentlászlói óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehet olyan gyermeket is, aki életvitelszerűen az óvoda felvételi körzetén kívül él.

A jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek illetve a szülő nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Továbbá – amennyiben rendelkeznek vele – szakértői bizottság által készített, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló összes dokumentumot kérjük bemutatni.

Felhívjuk a 2013. 09. 01. és 2014. 08. 31. között született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja az óvodába beíratni, akkor annak engedélyezését a beiratkozáskor leadott nyilatkozattal kezdeményezheti.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

dr. Gerendás  Gábor

jegyző