Hirdetmény településkép védelméről szóló rendelet elfogadásáról

Hirdetmény

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzata – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – a 2018. július 3-i rendkívüli ülésén megalkotta a 8/2018. (VI.06.) önkormányzati rendeletét a településképi védelméről, amely 2018. július 7-től hatályos.

A településképi rendelet (TKR) szakmai megalapozása érdekében a Képviselő-testület a 28/2018. (V.29.) Kt. sz. határozatával fogadta el Pilisszentászló Településképi Arculati Kézikönyvét.

A rendelet szabályozza a szakmai konzultáció, településképi véleményezési és bejelentési eljárást.

A településképi követelmények teljesülése érdekében a rendelet főépítészi szakmai konzultációt ír elő a településképi véleményhez, az egyszerű bejelentéshez kötött és a rendelet 4. mellékletében felsorolt építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységekkel kapcsolatban.

A rendeletben meghatározott főépítészi konzultációt Kassai-Szoó Dominika megbízott főépítész biztosítja az alábbi elérhetőségeken: elektronikus úton az onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu e-mail címen, vagy személyesen minden hónap első szerdáján 13.00 – 16.00 óra között a pilisszentlászlói Községházán.

 

Tóth Attila

polgármester