Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési támogatásban részesülhet az az alapfokú oktatásban résztvevő- vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét (285.000 Ft).

Támogatás mértéke: tanulónként 2.500 Ft

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  • Iskolakezdési támogatás – nyomtatvány
  • egy főre jutó havi jövedelemről szóló nyilatkozat,
  • pilisszentlászlói állandó lakcím igazolása,
  • tanulói jogviszony fennállásáról szóló iskolalátogatási igazolás.

A támogatás igénylésére irányuló kérelmet az adott év szeptember 30. napjáig lehet előterjeszteni.