Kezdődik a csapadékvíz elvezetés fejlesztése Pilisszentlászlón

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a PM_CSAPVIZGAZD_2017/12 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat keretében, 97,58 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Pénzügyminisztériumtól. A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzata.

A pályázati támogatáshoz Pilisszentlászló Község Önkormányzata 9,4 millió forint saját forrást biztosított.  A projekt teljes költsége 107 millió forint.

A projekthez szükséges közbeszerzési eljárás lezajlott. A nyertes kivitelező a Pilis-2003 Kft.

Az építési munkák 2020. október hónapban kezdődnek, és a tervek szerint 2021. év tavaszán fejeződnek be.

A fejlesztéssel érintett terület:

  • Apátkúti patak
  • Árnyas utca, Galagonya utca, Honvéd utca, Kossuth Lajos utca, Kökény utca, Rózsahegy utca, Vadrózsa utca

A településen a felszíni csapadékvizek az utak menti földárkokkal, folyókákkal kerülnek elvezetésre, ami nem megfelelően, és nem hatékonyan vezeti a vizet az Apátkúti patakba. Az előre gyártott betonelemekkel burkolt árkoknak a megvalósulásával a település 30%-ának vízelvezetése megoldottá válik. A tervezett betonozott burkolt árkoknak hatékonyabb a vízelvezetése, integrálódik a befogadóval, ami az Apátkúti-patak illetve annak völgye, fenntartható és karbantartható. A tervezett vízelvezető rendszer kiépítését a meglévő földmedrű vízelvezető árkok, folyókák nyomvonala határozza meg. Az árokrendszer kiépítése a meglévő, Apátkúti-patakba való bevezetésekig történik. A földárok megtisztítása és a megfelelő árokprofil kialakítása után történhet a mederburkoló elemek elhelyezése. Az árokburkoló elemek közúti terhelésnek nincsenek kitéve, kivéve a kapubejáróknál. Ez mintegy 80 ingatlan érint, itt lefedéssel ellátott mederburkoló elemek kerülnek beépítésre. Az Árnyas utcai csatornák két irányból, az utcában meglévő, a mélyponton lévő víznyelőn keresztül kerülnek bekötésre a patakba.

A beruházás keretében megvalósul az Apátkúti-patak 126 fm hosszú szakaszának rekonstrukciója.

Apátkúti-patak a tárgyi szakaszon két függőleges terméskő fal között halad, de a fal állapota a nagyobb esőzések nyomán annyire megrongálódott, hogy kisebb-nagyobb faldarabok dőltek be a patakmederbe. Az önkormányzat a nagyobb károk elhárítása érdekében 80 cm-es beton csöveket helyezett el a mederben, a legveszélyesebbnek ítélt 30 m-es szakaszon. Ezt az intézkedést követően azonban a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a KTVF 22260/6/2011 iktatószámú határozatában kötelezte az önkormányzatot az eredeti állapot helyreállítására. Ennek keretében a 800-as csőrakat kivételre kerül és „U” mederburkoló elemek lesznek beépítve, illetve egy szakaszon fedett mederburkolat épül.

Pilisszentlászló, 2020. szeptember 30.

Pilisszentlászló Község Önkormányzata