Könyvtárosi állás

                                                        

                                                       

                                                    Pócsmegyer Község Önkormányzata

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. alapján

pályázatot hirdet

 

                                                                                könyvtáros

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidejű jogviszony

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2017 Pócsmegyer, Kossuth út 27.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

A Karinthy Ferenc Könyvtárban a közművelődési törvényben előírtak alapján, valamint a könyvtár működésére vonatkozó belső szabályozás figyelembevételével  könyvtárosi feladatok ellátása. Állománygondozással járó feladatok, kapcsolattartás társintézményekkel, közreműködés kulturális rendezvények, nemzeti ünnepek előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában.Közreműködés a helyi újságban megjelenő önkormányzati tájékoztató anyagok, írások elkészítésében.

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi szintű szakirányú szakképzettség vagy egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés

 

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

 • 1 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • weblapszerkesztési ismeretek
 • B kategóriás jogosítvány
 • Szikla program ismerete

 

 

 

Elvárt kompetenciák:

 

 • Kiváló szintű kommunikációs és szervezői készség
 • Kiváló szintű írás-, és szóbeli kifejezőkészség
 • Önálló munkavégzés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 • motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 28-tól betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2017. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Miklós polgármester nyújt a 30/2423099 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak aPócsmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisbanszereplő azonosító számot: 670/2017.és a munkakör megnevezését: könyvtáros

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.A pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

 

A pályázat elbírálásának határideje:2017. november 14.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: