Lakossági barnakőszén iránti igény felmérése

Tisztelt Lakosság!

A Kormány az Önkormányzatunk közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Kérjük, hogy amennyiben széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, legkésőbb 2022. szeptember 29. napján 16.00 óráig jelezzék barnakőszén igényeiket az alábbi adatok megadásával:

  • lakcím
  • barnakőszén mennyiség mázsában kifejezve

 

Igénybejelentés megtételére az alábbiak szerint van lehetőség:

  • személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján
  • telefonon: 26-785-055
  • e-mailben balogh.tibor@szentendre.hu e-mail címen

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Az igényfelmérés a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozó várhatóan felhasznált barnakőszén igény mennyiségének megismerését szolgálja.

A felmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgája, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

adatkezelési tájékoztató