Lomtalanítás !!!

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a korábbi gyakorlattól eltérően az idei évben kísérleti jelleggel bevezeti a természetes személy ügyfelei részére a házhoz menő lomtalanítási lehetőségét évi egy alkalommal. Társaságunk a lomtalanítás alkalmával az ingatlan elé kikészített, háztartásban feleslegessé vált lomhulladékokat gyűjti össze és szállítja el.

Szállítási igényüket 2020. augusztus 31. és szeptember 30. között jelezhetik Ügyfélszolgálatunkon, személyesen a Szentendre, Duna korzó 25. szám alatt, vagy telefonon a 06-26-300-407-es telefonszámon, vagy elektronikusan az ugyfelszolgalat@szentendre.hu email címen.

A beérkezett igények feldolgozása alapján az időpont egyeztetést ezt követően kezdjük meg, melynek érdekében kollégáink telefonon felveszik Önökkel a kapcsolatot. Az időpont egyeztetés során ügyfeleink tájékoztatást kapnak a kihelyezhető lomok típusáról és egyeztetésre kerül a szállítás pontos időpontja. A beérkezett igényeket – érdeklődés függvényében – a szolgáltató várhatóan 2020. november 30-ig teljesíti.

A lomok kihelyezésének módja:

Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki, a lomhulladék maximálisan 2 m3 lehet. Kérjük, hogy a kihelyezett hulladék ne akadályozza a gyalogos- és gépjárműforgalmat.  Az esetleges többletmennyiséget munkatársaink fényképfelvétellel igazoltan dokumentálják. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a limit mennyiség felett otthagyott hulladék eltakarítása a megrendelő feladata, ennek elmaradása szabálysértési eljárást vonhat maga után. A kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kérjük kihelyezni. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az előzetes időpont egyeztetés nélkül kihelyezett lomhulladékot nem áll módunkban elszállítani.

Kérjük, hogy ne helyezzenek ki lomtalanításkor:

 • a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot
  • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkező hulladékot
  • veszélyes hulladékot (festékmaradék, olaj, fénycső, akkumulátor stb.)
 • elektronikai készülékeket (tv, hűtő, gáztűzhely)
  • építési, bontási törmeléket (sitt), ideértve az ablaküveget is
  • zöld hulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
  • szénport, hamut, földet
  • elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot
  • gumiabroncsot, gépjárműroncsot és egyéb járműalkatrészeket

A fenti hulladékfajták – kommunális és ipari hulladék kivételével – a hulladékudvarban (2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.) adhatók le. A hulladékudvar használatáról részletes tájékoztatás itt található: https://www.vszzrt.hu/hulladekgazdalkodas/hulladekudvar-uzemelese/, vagy a 06-26-816-643-as telefonszámon kérhető.

A lomok elszállítása:

Amennyiben Ön már rendelkezik egyeztetett időponttal, abban az esetben a lomhulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjék kikészíteni az előzőekben jelzett információk szerint az egyeztetett szállítási napon.

Köszönjük, hogy ezzel is segíti a zökkenőmentes szolgáltatást és a környezettudatos szemlélet terjedését!

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ NZRT.

             VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NZRT.